Hidden costs of infection: Chronic malaria accelerates telomere degradation and senescence in wild birds

Meddelandenummer

174

Meddelandetyp

artikel i tidskrift

Författare

Asghar M, Hasselquist D, Hansson B, Zehtindjiev P, Westerdahl H & Bensch S

Utgivningsår

2015

Tidskrift / Utgivare

Science

Årgång / Volym / Rapportnummer

347

Nummer

6220

Sidor

436-438

DOI

10.1126/science.1261121