Maternal and genetic factors determine early life telomere length

Meddelandenummer

173

Meddelandetyp

artikel i tidskrift

Författare

Asghar M, Bensch S, Tarka M, Hansson B & Hasselquist D

Utgivningsår

2015

Tidskrift / Utgivare

Proceedings of the Royal Society, series B

Årgång / Volym / Rapportnummer

282

Nummer

1799

DOI

10.1098/rspb.2014.2263